Seminár o korupcii a verejnom obstarávaní v Bratislave

0

20.5.2015 sa konal seminár VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (TAKMER) BEZ KORUPCIE: NAJNOVŠIE VEDECKÉ POZNATKY.Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov s najnovšími zisteniami a odporúčaniami týkajúcimi sa verejného obstarávania v rámci EU a osobitne Slovenska v súvislosti s prevenciou korupcie.

Tlačové vyhlásenie

DÁNSKO

CHORVÁTSKO, BULHARSKO

10 ODPORÚČANÍ 

MAĎARSKO  

METODIKA 

NEMECKO 

PK EURÓPA 

POTLÁČANIE KORUPCIE

RUMUNSKO 

SVK HU CZ

Program VO