Naše mesto

Naše mesto 2015

0

Škola komunikácie a médií, n.o. v piatok 12.6.2015 zorganizovala v rámci projektu Naše mesto úpravu námestia pred  ZŠ Černyševského v Bratislave. Brigádnici vyplnili a zarovnali dilatačné špáry...

Naše mesto 2014

0

Škola komunikácie a médii, n.o koordinovala dve aktivity v rámci podujatia Naše mesto. Dňa 13.06.2014 za pomoci dvoch brigádnikov z firiem Johnson Controls a dvoch brigádnikov...