Naše mesto 2015

0

Škola komunikácie a médií, n.o. v piatok 12.6.2015 zorganizovala v rámci projektu Naše mesto úpravu námestia pred  ZŠ Černyševského v Bratislave. Brigádnici vyplnili a zarovnali dilatačné špáry na námestí, ktoré pôsobili neesteticky a predstavovali prekážky pre deti, ale aj pre mamičky s kočíkmi,  cyklistov a chodcov.  Predtým odstránili uvoľnený cementový poter a niekoľko výčnelkov.

Betón sponzorsky dodala firma EUROVIA SK, a.s. Košice, závod Bratislava. Náradie zapožičali Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MPVP) a Škola komunikácie a médií, n.o. Bratislava. Akciu podporovala ZŠ Černyševského a MŠ Macharova (dodávka vody), ako aj miestny úrad (prostredníctvom MPVPS).

Na brigáde sa zúčastnili dobrovoľníci z firiem Concentrix Services Slovakia (1), Johnson Controls Štúrova, Bratislava (1) a Tatra banka (1).

Účastníci sa zhodli, že stav verejných komunikácií v Petržalke ako aj v meste celkovo je potrebné naďalej zlepšovať.

 

 

Manažérka aktivity:

Ing. Ľubica Adamcová