Naše aktivity

MEDIA STUDIES

JOURNAL FOR CRITICAL MEDIA INQUIRY Abstract: This study presents a comparative overview of the way the Facebook (FB) “Like” button was used by the selected populist...

CENTRAL EUROPEAN POLITICAL STUDIES

Reviewed by: Húsková Eva, Súčasné trendy šírenia dezinformácií, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku a Inštitút strategických politík, Bratislava 2020, 28 p.Húsková Eva SSPI, Current Trends in...