Naše mesto 2014

0

Škola komunikácie a médii, n.o koordinovala dve aktivity v rámci podujatia Naše mesto. Dňa 13.06.2014 za pomoci dvoch brigádnikov z firiem Johnson Controls a dvoch brigádnikov z AT&T Global Network Services Slovakia ako aj občianskeho aktivistu p. Romana Šabíka, v rámci tretej fázy (vždy iniciovanej miestnymi obyvateľmi) čiastočnej rekultivácie Šrobárovho námestia v Petržalke boli zarovnané menšie jamy a najväčšie terénne nerovnosti približne tromi tonami zeminy. Cieľom bolo najmä ochrániť deti z miestnej základnej školy, škôlky ako aj z okolia pred prípadným poranením, ako aj celkovo zarovnať miestami veľmi nerovnú plochu. Nazov aktivity: Vyčistime lúku nielen pre deti

Okrem toho dvaja brigádnici z Tatra banky namaľovali dve striešky na Materskej škôlke Macharova ulica v Petržalke. Celý projekt bol podporený malým grantom Nadácie Pontis (farby, časť náradia), zeminu darovala a doviezla firma Eurovea (Závod Bratislava), časť náradia zapožičal Miestny podnik VPS Petržalka.
Obidve aktivity prebehli v poriadku, napriek tomu, že príslušní pracovníci mestskej časti nevedeli zabezpečiť zeminu, dvaja ohlásení dobrovoľníci neprišli, ako aj napriek tomu, že jeden smädný žiak z blízkej ZŠ nám odcudzil hneď na začiatku akcie fľašu minerálky.
Ďalší inštitucionálne neorganizovaní dobrovoľníci pod vedením pána Šabíka (v pásikovom tričku) zrekultivovali aj námestíčko pri Pengyme (vytrhanie buriny) ako aj to isté na ihrisku Pifflova. Pridali sa tak 6 500 dobrovolnikom, ktori sa zapojili do takmer 500 aktivit pocas najväčšieho podujatia firemneho dobrovolnictva na Slovensku a v strednej Europe – Naše Mesto. Hlavný organizátor:
Nadácia Pontis a skupina Engage. Hlavni partneri hlavného organizátora: Samsung Electronics Slovakia, Hewlet-Packard Slovakia. Partneri: Honeywell. Podujatie ďalej podporili: Marius Pedersen (odvoz odpadu) a Slovak Parcel Service (preprava zásielok s tričkami)

Srdečná vďaka všetkým!