Tlačová konferencia 7.2.2012

0

Škola komunikácie a médií, n.o. usporiada dňa 17. 2. 2012 o 13:00 na Handlovskej ul. 45 v Bratislave tlačovú besedu na tému Prezentácia slovenského prekladu výskumnej správy o mediálnej politike na Slovensku a diskusia o aktuálnej prípadovej štúdii o ochrane osobnosti.

Pozvánka