New Trends in Online Journalism

0

Škola komunikácie a médií, n.o. si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodný seminár

Nová mediálna gramotnosť pre novinárov

organizovaný v rámci projektu NewMediaLit v dňoch 29. – 30. mája 2014 na Baštovej ulici (sídlo OSF) v Bratislave.

Programové okruhy:

ONLINE TOOLS FOR JOURNALISTS 

V rámci tohto bloku oboznámime účastníkov so najnovšími trendami v používaní sociálnych médií žurnalistami, s praktickými a právnymi problémami v súvislosti s používaním videí z Youtube v redakciách, ukážeme aké možnosti pre žurnalistov a redakcie ponúka Twitter, uvedieme najnovší hit prieniku technológie a emócií v rámci priblíženia spravodajstva a situácie v konfliktných oblastiach podľa „ponornej žurnalistiky“, a ukážeme vlastnú produkciu videa s radami ohľadom nových médií pre žurnalistov.

INTERNATIONAL LAW AND MEDIA

Tento blok sa zameria na problematiku spravodajstva o teroristických aktivitách – čo je vlastne terorizmus a ako o ňom informovať?

Zamyslíme sa nad tým, či najnovšie rozsudky európskych súdov znamenajú koniec slobody internetu ako sme ju prežívali prvých (a posledných?) dvadsať rokov.

INVESTIGATIVE JOURNALISM IN THE INTERNET ERA


V čom je online investigatívna žurnalistika odlišná od tradičnej žurnalistiky? V čom nám nové nástroje a zdroje na internete pomáhajú v rámci investigatívnej žurnalistiky?
Ďalej uvedieme možnosti a riziká, ktoré ponúkajú blogy ako zdroje pre novinárov, a ako môžu novinári úspešne používať blogy na nezávislé vyjadrovanie. Na praktických ukážkach rozoberieme problematiku uplatnenia jedného nového sociálneho média v žurnalistike.
Podrobnejšie na prípadovej štúdii rozoberieme ako sa dajú využiť zdroje na internete na odhaľovanie podvodov a korupcie.
Záverom sa na príklade Wikileaks a Snowdenových odhaleniach zamyslíme nad tým, ako by sa asi malo pristupovať k publikovaniu dôverných alebo utajovaných informácií.

Seminár bude v angličtine bez tlmočenia. Počet účastníkov je limitovaný.

Seminár je určený pre študentov, aktívnych novinárov zaujímajúcich sa o online žurnalistiku ako aj pre učiteľov žurnalistiky.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s vybranými najnovšími smermi v online žurnalistike.

V rámci podpory špecializácie je možnosť zúčastniť sa len na vybranej časti programu.

Svoj záujem o konkrétny blok alebo celý seminár prosím nahláste vzhľadom na limitovaný počet miest čo najskôr, najneskôr však do 20.05.2014 na e-mailové adresy lucia.chmelova@gmail.com a skambratislava@gmail.com