Pracovný seminár Návrhy pre mediálnu politiku na Slovensku

0

Škola komunikácie a médií, n.o. (SKAMBA) zorganizovala 7. júna 2012 pracovný seminár na tému Návrhy pre mediálnu politiku na Slovensku. Seminár sa uskutočnil v hoteli Gaudio v Bratislave. Na seminári sa zúčastnili okrem reprezantantov SKAMBA aj zástupcovia novinárov, vydavateľov a RTVS.

Na úvod Dr. Školkay, riaditeľ SKAMBA, informoval o hlavných tézach návrhov. Následne PhDr. Beňadik, predseda AVRT predniesol Stanovisko AVRT k materiálu tímu MEDIADEM Slovakia. Predseda slovenskej sekcie AEJ informoval o problémoch slovenskej žurnalistiky najmä s prihliadnutím na prácu v médiách verejnej služby. PhDr. Gabriel Gröber ukončil úvodnú časť seminára krátkym výstupom na tému Problém väzby medzi komerčným prístupom a kreativitou v prostredí audiovízie v súvislosti s novými marketingovými trendami.

Prítomní ďalej prediskutovali šesť základných návrhov mediálnej politiky Slovenska, vypracovaných tímom Školy komunikácie a médií, n.o. na základe predchádzajúceho výskumu, ako aj zaujali stanoviská k niektorým prednesom rečníkov. K návrhom MEDIADEM – SKAMBA neboli vyslovené žiadne podstatné väčšinové výhrady. V rámci diskusie zazneli aj ďalšie témy, o ktorých budeme podrobnejšie informovať na webstránke v pondelok, kedy aj zverejníme a budeme ďalej distribuovať finálnu verziu návrhov mediálnej politiky Slovenska, ako aj príspevky, ktoré boli dodané účastníkmi v textovej podobe.