Pracovný seminár MÉDIÁ A KORUPCIA

0

Dňa 20. mája 2016 sa konal pracovný seminár MÉDIÁ A KORUPCIA,
Na seminári sme prezentovali výsledky výskumu ANTICORRP WP6. Jeho cieľom bolo analyzovať, ako vybrané médiá reflektujú korupciu v siedmich krajinách zapojených do výskumu (FR, HU, IT, LV, SK, RO, UK), ako môžu zohrať médiá a jednotliví novinári aktívnu úlohu v odhaľovaní korupcie alebo či sú súčasťou korupčných praktík.
Na Slovensku boli vybranými médiami Sme, Pravda, Nový čas a Hospodárske noviny. Cieľom seminára bolo konfrontovať výsledky výskumu s názormi domácich expertov.mak2016

 

Tu nájdete stručné zhrnutia hlavných výskumných zistení.:
EU fondy
HACA Obsahova analyza
CACA Pocitacova analyza
Pripadove studie 1
Pripadove studie 2
Pripadove studie 3
Pripadove studie 4