Seminár o pluralite médií na Slovensku

0

9.9.2015 sme zorganizovali seminár  PLURALITA MÉDIÍ NA SLOVENSKU, v  rámci projektu  Media Pluralism Monitor 2015, kde slovenskí experti hodnotili rôzne aspekty plurality médií na Slovensku.

zo seminara o pluralite medii 2015

Seminár o pluralite médií na Slovensku-pozvánka s programom

Media Pluralism in Slovakia

 

 

 

seminar o pluralite medii 2015

 

 

http://monitor.cmpf.eui.eu/