Fragmenty z podujatia projektu MEDIADEM

0

MEDIADEM je európsky výskumný projekt, ktorý skúma faktory prispievajúce alebo naopak obmedzujúce rozvoj politík podporujúcich slobodné a nezávislé médiá. Projekt kombinuje výskum založený na prípadových štúdiách vybraných krajín v rámci porovnávania medzi sektormi a typmi mediálnych služieb. Úlohou projektu je preskúmať proces vytvárania mediálnej politiky v 14 európskych krajinách, umiestňujúc ich do primeraného socio- politického, ekonomického a kultúrneho kontextu, a preskúma aj možnosti a výzvy nastolené novými mediálnymi službami pre slobodu a nezávislosť médií.

V rámci projektu sa dňa 12. 12. 2012 konal v Bratislave už 3. národný seminár o mediálnej politike. Krátky videozáznam z podujatia si môžete stiahnuť TU: 3. seminár odborných stolov o mediálnej politike