Účasť na workshope ROPE v Budapešti

0

ROPE – Meniace sa vzory v žurnalistike a výkon v krajinách V4
Hlavným cieľom tohto vedeckého výmenného projektu bolo poskytnúť fóra na akademickú diskusiu o súčasných trendoch masovej komunikácie, žurnalistiky a politiky v krajinách V4. Prvým pilierom projektu bol 2-dňový medzinárodný workshop s 20 účastníkmi, ktorý sa konal v Budapešti, 5.-6. februára 2016. Druhým pilierom projektu bolo zverejnenie výstupov. Vybrané články boli uverejnené v osobitnom vydaní Journal of Central European Political Studies. Projekt bol realizovaný od 01.09.2015 do 31.08.2016.

Držiteľ grantu: Centrum sociálnych vied, Maďarská akadémia vied
Partneri: Adam Mickiewicz univerzita (Poznaň, Poľsko), škola komunikácie a médií (Bratislava, Slovensko) a Karlova Univerzita v Prahe (Praha, Česká republika).

vlajky-rope

ROPE workshop_programme_

Comparative promotion

Prezentácia Dr. Školkay

Prezentácia Ing. Filin