Prezentácia výsledkov štúdie pre sudcov a prokurátorov

0

ŠKAM prezentovala hlavné výsledky ďalšej výskumnej správy MEDIADEM – Prípadová štúdia: Napomáha mediálna politika slobode a nezávislosti médií? Prípad Slovenska (celá štúdia bude publikovaná v angličtine v januári 2012, skrátená slovenská verzia v decembri 2011). ŠKAM informovala o týchto výsledkoch na seminári Mediálne a telekomunikačné právo, ktorý sa uskutočnil v dňoch 12. a 13. 12. 2011 pre cca. 40 sudcov, prokurátorov a vyšších štátnych úradníkov zo Slovenska a z Česka. Seminár organizovala Justičná akadémia vo svojej pobočke v Omšení.

Naša prezentácia sa zamerala na úlohu slovenských súdov pri napomáhaní šírenia slobody médií. Časť prezentácie analyzovala základné črty vzniku a transformácie mediálnej legislatívy na Slovensku. Záverečná časť prezentácie porovnala úlohu súdov na Slovensku, Česku a Rakúsku, ako aj vplyv ESĽP v oblasti slobody médií a prejavu.

Po prednáške nasledovala krátka, ale zaujímavá diskusia týkajúca sa najmä (ne)konzistencie niektorých rozsudkov NS SR vo vzťahu k rozhodnutiam Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Viac tu: http://www.skamba.info/news/prezentacia-vysledkov-studie-pre-sudcov-a-prokuratorov/