Nový program EÚ – Tvorivá Európa

0

Európska komisia predstavila 23. novembra 2011 nový program Tvorivá Európa na podporu filmu, televízie, kultúry, hudby, divadla a kultúrneho dedičstva na obdobie rokov 2014 – 2020. Tvorivá Európa nadviaže na súčasný program MEDIA, ktorý podporuje filmový a audiovizuálny sektor a vytvorí nové možnosti financovania subjektov v oblasti kultúry, rozvoja spolupráce a inovácií.
Viac informácí TU.

Zdroj: Portál Europa