Hľadáme záujemcov o tréning zručností pre nové online nástroje

0

V rámci projektu NewMedLit hľadáme záujemcov o nadobudnutie skúseností a znalostí ohľadom najnovších trendov vo voľne dostupných online nástrojoch pre vyhľadávanie a analýzu informácií. Účastníci kurzu sa budú podielať na príprave učebných materiálov a následne sa zúčastnia na dvojdňovom seminári organizovanom v septembri v rumunskej Timišoare, následne začiatkom roka 2014 v bulharskej Sofii. Počet miest je limitovaný, znalosť angličtiny nevyhnutná. Vhodné pre absolventov štúdia žurnalistiky, mediálnej komunikácia a podobne.