Otvorený a neutrálny internet

0

Európsky parlament vyzval Európsku komisiu a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) na dôslednejšie uplatňovanie regulačných opatrení o telekomunikáciách v záujme zachovania otvoreného a neutrálneho internetu. Žiada tiež lepší monitoring riadenia internetovej prevádzky, aby sa predišlo prerušovaniu pripojenia u koncových užívateľov pri preťažení sietí a blokovaniu, diskriminácii alebo obmedzovaniu osôb pri používaní internetu poskytovateľmi internetových služieb.

Poslanci tiež požiadali Komisiu, aby preskúmala, či je potrebná ďalšia regulácia na zabezpečenie slobody prejavu, slobody prístupu k informáciám, možnosti voľby pre spotrebiteľa a plurality médií.

Ministri EÚ majú v úmysle prijať závery o otvorenom internete a neutralite sietí v Európe na zasadaní Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 13. decembra 2011.

Viac informácií tu.

Zdroj: Portál EUROPA