14 online štúdií Podporuje mediálna politika slobodu a nezávislosť médií?

0

Dnes bolo zverejnených 14 prípadových štúdií o procese tvorby mediálnych politík a rich vplyve na rozvoj slobodných a nezávislých médií v  krajinách zapojených do európskeho výskumného projektu MEDIADEM.
Všetkých štrnásť správ vo formáte pdf je prístupných na stránke projektu MEDIADEM.
Slovenskú správu v anglickom jazyku si stiahnite TU. Dňa 17. februára ŠKAM predstaví slovenský preklad správy na tlačovej konferencii.

Pozvánka na tlačovú konferenciu