Úspešný seminár o online médiách v Rumunsku

0

Seminár Media, Citizens & New Journalism, ktorý sa konal pod záštitou SKAMBA v Timisoare, Rumunsko, 5-7 septembra 2013 zaznamenal úspech. Boli prezentované nasledovné príspevky: Introduction to Project New Media Literacy for Media Professionals (Andrej Školkay), New Online Tools for (not only) Journalists (Mária Hong, Renata Minova), Ethics in Media. Multiple case scenarios  (Joyce Grech), Curator Journalists – the New Face of Postindustrial Journalism (Nikolay Kolev ), Civic Journalism.Citizens protests.The blog role
BG (Anelia Dimova), Romanian Case studies (Brindusa Armanca), Regulation of New Media Services in Europe (Simona Luckanickova a Andrej Školkay), International Approaches to Regulation of Internet-related Platforms (Maria Daudova a Andrej Školkay), Investigative Journalism in the Internet Era: Successes and Risks (Svetlozar Kirilov), Online Corporate Investigation. Common Objectives with Journalists (Anna Arnaudova). Na záver obdržali účastníci certifikáty. Ďalší seminár sa bude konať v bulharskej Sofii v marci 2014. Záujemcovia sú vítaní!