Pozvánka na diskusiu ku komponentu 9 Plánu obnovy – financovanie výskumu, vývoja a inovácií

0

Výbor Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku pri SAV schválil na svojom zasadnutí 11.10.2021 návrh na usporiadanie diskusie k Plánu obnovy SR a jeho dôsledkom na činnosť jednotlivých rezortov.

Vzhľadom na rozsah Plánu obnovy po zhodnotení jednotlivých komponentov sme vybrali na diskusiu KOMPONENT 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií. Ako sa uvádza: “Slovensk sa dokáže vymaniť z pasce stredného príjmu a dosiahnuť svoje ciele v oblasti dvojitej transformácie, vysokej životnej úrovne a sociálnej kohézie len ak výrazne zlepší kvalitu a rozvoj svojich ľudských zdrojov, výskumný a vývojový výkon a zvýši svoj inovačný potenciál a dokáže z neho vyťažiť vysoký praktický ekonomický a spoločenský úžitok.” (s.323).

Ďalej, “Chýba akákoľvek analytická zložka vyhodnocujúca efektívnosť, jednoduchosť alebo transparentnosť investovaných verejných zdrojov a nastavenia podporných nástrojov.” (p.323).

Cieľ: pozitívne kriticky a s miernym odstupom času, na základe skúseností, zhodnotiť navrhnuté opatrenia a prípadne navrhnúť korekcie opatrení.