Projekt NewMedLit na stránkach JeToTak.sk

0

Internetový portál http://www.jetotak.sk/slovensko/newmedlit uverejnil dňa 25. februára 2013 krátky príspevok o jednom z projektov, na ktorých pracujeme.