Projekt ANTICORRP

anticorrplogo           vlajky-anticorrp

ANTICORRP je päťročný projekt (2012- 2017), ktorý sa venuje korupcii v Európe a má zároveň globálny rozsah. Projekt sa snaží identifikovať všeobecné globálne trendy, týkajúce sa korupcie a označiť krajiny s nadpriemerným a podpriemerným výkonom, čo sa týka ich pokroku smerom k menej skorumpovaným vládnym režimom. Zároveň sa snaží o poskytnutie detailnejšej kvalitatívnej analýzy takýchto prípadov.

Primárnym cieľom projektu je výskum a objasnenie faktorov, ktoré napomáhajú alebo naopak bránia rozvoju efektívnej protikorupčnej politiky a nestranných vládnych inštitúcií. ANTICORRP tento cieľ priamo adresuje vo svojom pracovnom programe tým, že skúma aké sú príčiny korupcie, akým spôsobom sa dá korupcia koncipovať, merať a analyzovať, aký je dopad korupcie na spoločnosť a ako je možné šiť politické riešenia na mieru, aby sa efektívne zaoberali týmto fenoménom
.
Projekt spája účastníkov z oblasti antropológie, kriminológie, ekonómie, rodových štúdií, histórie, práva, politológie, verejnej politiky a samosprávy a sociológie združených v 21 tímoch v 16 európskych krajinách. Výskum prebehne za pomoci rôznych metód vrátane historických prípadových štúdií, rozsiahlych sociologických prieskumov a etnografických prístupov.

Výsledky výskumu sú určené pre politikov aj širokú verejnosť, ktorá bude informovaná za pomoci odborných multimédií, nástrojov vizualizácie, seminárov na rôznych stupňoch odbornosti a podobne.

Škola komunikácie a médií, n.o. skúma v rámci projektu prepojenie médií a korupcie, ako aj úlohu médií v boji proti korupcii.

www.anticorrp.eu

Research Group Workshop on Methodology