NewMedLit NewsEDIA21 in cooperation with the University of Agribusiness and Rural Development in Russe and the Regional TV Center in the city organized a seminar on “Digitization and New Media Literacy: the Role of Public Media”

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Veľkej Británie ohľadom sporu autorských práv médií pri vyhľadávaní na InterneteUK supreme court rules web browsing does not infringe newspapers’ copyright
19. April 2013
Výročná správaAnnual Report
3. May 2013