AKTIVITY SKAMBA

0

  EMEDUS

  Škola komunikácie a médií, n.o. v rámci konzorcia s ďalšími partnerskými organizáciami realizuje dvojročný projekt (2012- 2013) „EMEDUS- Štúdia o vzdelávaní k mediálnej gramotnosti v Európe“ (EMEDUS- European Media Literacy Education Study).

  Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie politických odporúčaní pre vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti v krajinách EÚ a tiež analýza zdrojov mediálnej výchovy pre učiteľov, mediálnych zručností a kompetencií. Projekt sa zameriava aj na komparatívnu analýzu mediálnej gramotnosti vo formálnom a neformálnom vzdelávaní 27 európskych krajín.

  V rámci projektu skúma Škola komunikácie a médií najmä efektívnosť a inovatívnosť neformálneho vzdelávania v mediálnej výchove, ktoré sú sprostredkované médiami a mimovládnymi subjektami.

  http://www.emedus.org

  ANTICORRP

  ANTICORP je päťročný projekt (2012- 2017), ktorý sa venuje korupcii v Európe a má zároveň globálny rozsah.
  Primárnym cieľom projektu je výskum a objasnenie faktorov, ktoré napomáhajú alebo naopak bránia rozvoju efektívnej protikorupčnej politiky a nestranných vládnych inštitúcií.

  Projekt spája účastníkov z oblasti antropológie, kriminológie, ekonómie, rodových štúdií, histórie, práva, politológie, verejnej politiky a samosprávy a sociológie združených v 21 tímoch v 16 európskych krajinách.

  Škola komunikácie a médií, n.o. skúma v rámci projektu prepojenie médií a korupcie, ako aj úlohu médií v boji proti korupcii.

  www.anticorp.eu
  www.skamba.info/?page_id=21

  EUROFC

  Projekt je realizovaný prostredníctvom skupiny ECREA (European Communication Research and Education Association), komunity zaoberajúcej sa rozvojom a kvalitou výskumu komunikácie a vyššieho vzdelania v Európe.

  ECREA tento rok zhromažďuje materály pre vydanie „ECREA BOOK SERIES 2012“, aby tak prispela k štúdiu paneurópskych zahraničných korešpondentov (Pan-European Study of Foreign Correspondents).

  Príspevok tímu Školy komunikácie a médií sa zaoberá výskumom zahraničných spravodajcov na Slovensku.

  www.skamba.info/?page_id=23


  NEW MEDLIT

  New Medlit je dvojročný projekt (2012-2013), ktorý sa zameriava na povzbudenie schopnosti zvládať výzvy, ktoré prinášajú nové informačno-komunikačné technológie a nové sociálne médiá ako sú Facebook, YouTube, Twitter alebo kanály PR komunikácie a zdroje informácií pre profesionálov pracujúcich v oblasti médií a PR. Projekt sa týmto spôsobom snaží prispieť k zvýšenej kvalite médií a komunikácie v Európe prostredníctvom nácviku, posilnením zručností a výmeny skúseností profesionálov pôsobiacich v tejto oblasti.

  Projekt uľahčuje diskusiu, už spomínanú výmenu skúseností a najlepších komunikačno-informačných praktík a zvykov, s cieľom zhodnotiť úlohu informačno- komunikačných technológií a nových médií.

  www.skamba.info/?page_id