Publikácia o mediálnej politike

0

Vyšla kniha o mediálnej politike Media Policies Revisited, editorka Evangelia Psychogiopoulou. Za Slovensko publikoval kapitolu Andrej Školkay pod názvom The Freedom of the Media and the Slovak Judiciary. Palgrave Macmillan, 2014. Kniha je jeden z výsledkov projektu MEDIADEM, podporeného aj APVV.