Projekt MEDIADEM

0

V apríli 2010 sme začali realizovať európsky výskumný projekt MEDIADEM podporený 7. rámcovým programom EK. Projekt skúma faktory, ktoré podporujú alebo obmedzujú rozvoj politík podporujúcich slobodné a nezávislé médiá.

Viac informácií o projekte nájdete tu a v časti Projekt MEDIADEM.