Nový názov budúceho programu EÚ pre výskum a inovácie

0

Vyhlásenie komisárky pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn o výsledku súťaže zameranej na názov budúceho programu EÚ pre výskum a inovácie

S radosťou oznamujem, že „Horizont 2020″ sa stáva víťazom on-line hlasovania o názve budúceho programu EÚ pre výskum a inovácie.

V užšom výbere boli tri názvy. Z celkového počtu 8 318 hlasov získal názov Horizont 2020 3.055 hlasov, Imagine 2020 2.785 a Discover. 2020 2.478 hlasov.

Celý názov, ktorý predložím koncom roka ako súčasť legislatívneho návrhu nového programu bude „Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie“.

Blahoželám víťazom súťaže – Marcele Endlovej, učiteľke z Českej republiky a Beate Zyngierovej, učiteľke z Poľska, ktoré spoločne navrhli tento názov – a tešíme sa na stretnutie s obomi na Európskom inovačnom konvente v decembri.

Dala som verejnosti jasne najavo už po svojom niekoľkotýždňovom pôsobení v tejto práci, že mám záujem o nový názov pre rámcový program. Zároveň som si želala, aby toto rozhodnutie prešlo demokratickým a nie technokratickým procesom výberu.

Teším sa z toho, akú reakciu a záujem tento výber vyvolal. Dostali sme viac ako 1.600 návrhov. Vrelo ďakujem porote a všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili.

Nový názov je ďalším krokom v našej snahe dať výskumu a inováciám miesto, ktoré mu patrí; a to do centra politiky EÚ.

Aby sme tento cieľ dosiahli trvalým spôsobom, musíme sa spojiť so širokou verejnosťou a dať našej práci jednoznačný rámec.

Preto je nový názov dôležitým symbolom pre nový štart a nové dobrodružstvo.

Horizont 2020 však nie je len nový názov rámcového programu.

Je to názov nového, integrovaného systému financovania pre všetky oblasti výskumu a inovácií, ktoré v súčasnosti poskytuje Rámcový program pre výskum a technický rozvoj, Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a Európsky inštitút pre inovácie a technológie (EIT ). Tieto rôzne druhy financovania budú koherentne a flexibilne spojené.

Bude to lepší spôsob, ako podporiť výskumných pracovníkov a inovátorov v Európe – aby sme podporili ďalšie zvyšovanie kvality a zabezpečili, aby sa dobré myšlienky dostali na trh a vytvárali trvalo udržateľný hospodársky rast a nové pracovné miesta. Výskum a inovácie sa viac sústredia na riešenie globálnych výziev. Zbavíme sa zbytočnej byrokracie a zjednodušíme účasť v ňom.

Jeho dlhší názov predstavuje určitú kontinuitu. Nestratíme zo zreteľa skutočnosť, že rámcové programy sú veľkým úspechom a že v nich máme byť na čo hrdí. Nevylejeme spolu s vodou z vaničky aj dieťa.

Európa je v súčasnej dobe čelí veľmi vážnym ekonomickým problémom. Existujú však dôvody na optimizmus. Vysoko na zozname sú obrovské a stále z veľkej časti nevyužité výskumné a inovačné kapacity, ktoré máme v Európe.

Je príznačné, že nový program bude mať názov, ktorý evokuje vízie, nové možnosti a ambiciózny pohľad na to, čo môže výskum a inovácie EÚ dosiahnuť.

Pretože len na úrovni EÚ môžeme uvoľniť dostatočné zdroje na riešenie spoločenských problémov.

Len z finančných prostriedkov EÚ môžeme pomôcť našim výskumným pracovníkom a inovátorom, aby spojili svoje sily a pracovali spoločne na nadnárodnej úrovni.

A iba EÚ dokáže organizovať v rámci celého kontinentu súťaž na podporu výskumníkov smerom k väčšej dokonalosti.

Zdroj:EUROPA – Portál Európskej únie