Nové príspevky o mediálnej politike a o mediálnom vzdelávaní

0

obálky kníh s príspevkami

Vyšli knihy s našimi príspevkami.

Prvá kniha má názov MEDIA POLICIES REVISITED, redigovaná Evangeliou Psychogiopoulou, Palgrave Macmillan, 2014. Kapitola o slovenskej mediálnej politike má názov The Freedom of Expression in the Media and the Slovak Judiciary.

Druhá kniha má názov Media and Education in the Digital Age, redigovaná je Matteom Stochettim, vydavateľstvo Peter Lang, 2014. Kapitola napísaná v spoluautorstve Andrejom Školkayom a Albertom Bitontim má názov Informal Media Education in Europe: an Analysis of the Best Practices.