Financovanie výskumu a vývoja v neziskovom sektore (15.11.2013)

0

Medzinárodná konferencia  Financovanie výskumu a vývoja v neziskovom sektore (15.11.2013)
PROGRAM
08,30 – 09,00 Registrácia
09,00 – 09,30 Otvorenie – P. Burian, štátny tajomník MZVaEZ SR
Otvorenie – P. Klamo, prezident ZVONS
Otvorenie – Š. Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR
Otvorenie – D. Chrenek, vedúci Zastúpenia EK v SR
BLOK I. – Situácia v neziskovom sektore, aktívnom vo výskume a vývoji, na Slovensku
09,30 – 09,40 Legislatívne pozadie pre rozvoj neziskových organizácií výskumného
sektora – R. Szabó, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR
09,40 – 10,00 Situácia v neziskovom sektore, aktívnom vo výskume a vývoji –
S. Sipko, Splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku
R. Erdélyiová, poradkyňa Ministra vnútra SR
10,00 – 10,10 Iniciatíva a agenda ZVONS – P. Klamo, prezident ZVONS
10,10 – 10,40 Výsledky výskumnej práce a výskumné úspechy neziskových organizácií
I. Fraňo, riaditeľ, Výskumný ústav spojov, n. o.
L. Židek, generálny riaditeľ, BIOMASA, združenie právnických osôb
A. Školkay, riaditeľ, Škola komunikácie a médií, n.o.
10,40 – 11,00 Diskusia
11,00 – 11,20 Prestávka s občerstvením
BLOK II. – Situácia v neziskovom sektore, aktívnom vo výskume a vývoji, v Európe
11,20 – 11,35 Politika EÚ v oblasti podpory neziskového sektora vo výskume a vývoji –
Ľ. Majlathova, DG Regional Policy, Európska Komisia
11,35 – 11,50 Finančné modely pre podporu neziskového sektora vo výskume a vývoji –
I. Puente Gonzalez, DG Research and Innovation, Európska Komisia
11,50 – 12,05 Príklad dobrej praxe – Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Rakúsko
12,05 – 12,20 Príklad dobrej praxe – TWI Ltd, Veľká Británia
Panelová diskusia – návrhy na zlepšenie situácie výskumného neziskového sektoru na Slovensku, nápady ako implementovať Európsku podpornú politiku na Slovensku
12,20 – 13,15 Panelová diskusia – R. Szabó, R. Erdélyiová, S. Sipko, P. Klamo, Ľ. Majlathova,
I. Puente Gonzalez, D. Šándor
13.15 – 14,15 Obed
BLOK III. – Konkrétne možnosti financovania výskumu a vývoja v neziskovom sektore
14,15 – 14,35 Predstavenie jednotlivých možností podpory v EÚ – D. Šándor, prvý tajomník
pre výskum, Stále zastúpenie SR pri EÚ
14,35 – 14,50 Networking výskumu a vývoja prostredníctvom iniciatívy
Enterprise Europe Network – D. Širáňová, SOPK
14,50 – 15,10 Spolupráca s neziskovými organizáciami výskumu a vývoja na konkrétnych
výskumno-vývojových úlohách zo súkromných zdrojov – Železiarne Podbrezová a.s.
15,10 – 15,30 Spolupráca s neziskovými organizáciami výskumu a vývoja na konkrétnych
výskumno-vývojových úlohách – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR
15,30 – 15,50 Diskusia
15,50 Záver