Nové online médiá a novinári International Seminar – Online Media and Journalists
4. June 2014
Nové príspevky o mediálnej politike a o mediálnom vzdelávaníNew Contributions on Media Policy and Media Literacy
3. September 2014