Nový názov budúceho programu EÚ pre výskum a inovácie
26. July 2011
Nové Centrum pre pluralitu a slobodu médií vo Florencii
8. November 2011