DISKUSIA KU KOMPONENTU 9 PLÁNU OBNOVY FINANCOVANIE VÝSKUMU, VÝVOJ

Miesto: Slovenská akadémia vied, Klemensova ulica, zasadačka

Termín diskusie: 12.11.2021

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre politické vedy pri SAV

Účastníci: Prof. Tomáš Turnover (na dôchodku) a doc. Lucia Spálová (ÚKF v Nitre), doc. J. Ušiak, UMB, online. Moderátor: Dr. Andrej Školkay a dr. Juraj Marušiak za organizátora.

Zhrnutie a odporúčania: Debata priniesla mnohé známe aj menej diskutované témy, ktoré by si zaslúžili ďalšiu diskusiu, aj so zahraničnými partnermi. Hoci plán obnovy ako taký bol ocenený, zazneli obavy, či je zmysluplne nastavený z hľadiska vyhodnocovania jeho dopadov, čo malo byť kľúčové kritérium. Niektoré aktivity, napríklad investície do nového IT systému pre hodnotenie projektov, sa zdajú byť zbytočné. Národné stratégie by mali ponúkať aj „cart blanche“. Princíp „dôraz na hodnotenie excelentnosti, dopadu a predpokladov úspešnej realizácie“ môže byť v rozpore s alokáciou celkového rozpočtu „podľa pravidla obsluha v poradí príchodu“ „first come, first served“. Vziať si príklad z hodnotenia projektových zámerov napríklad z Poľska. Zaviesť otvorenosť a férovosť do vedy.