Začali sme nový krátky projekt, Integrity and Trust in the EU,  pre ministerstvo vnútra a zahraničných vzťahov Holandského kráľovstva v spolupráci so zahraničnými partnermi ( reference number 201400114.050.005). Projekt bude trvať od novembra 2014 do apríla 2015. Našou úlohou je vypracovať prípadovú štúdiu ako výkon verejného sektora je ovplyvnený integritou a dôverou. Okrem toho prispejeme aj k návhrom politických odporúčaní na úrovni EÚ.