1. October 2015

Seminár o pluralite médií na SlovenskuMedia Pluralism in Slovakia

9.9.2015 sme zorganizovali seminár  PLURALITA MÉDIÍ NA SLOVENSKU, v  rámci projektu  Media Pluralism Monitor 2015, kde slovenskí experti hodnotili rôzne aspekty plurality médií na Slovensku.