Škola komunikácie a médií, n.o. (SKAMBA) je výskumná nezisková organizácia založená v roku 2008. Jej poslaním je poskytovať vysoko kvalitný hĺbkový výskum v otázkach týkajúcich sa komunikácie a médií, rovnako ako kurzy, semináre a prednášky najmä v súvislosti s šírením výsledkov výskumu. Zameriava sa najmä na oblasti masmediálnej komunikácie a funkcií a interakcií médií v liberálnej demokracii.

SKAMBA doteraz bola zapojená do dvoch veľkých výskumných projektov FP7 (MEDIADEM, ANTICORRP) a H2020 (DEMOS, COMPACT) ako aj niektorých stredne veľkých medzinárodných vedeckých a vzdelávacích projektov (napr. EMEDUS, NewMedLit, odraďovanie od podvodov v súvislosti s fondmi EÚ prostredníctvom investigatívnej žurnalistiky v EÚ-27, a maďarské mediálne zákony v Európe). SKAMBA má odborníkov, ktorí pracujú pre hlavné médiá na Slovensku. Úzko spolupracuje so Slovenskou sekciou Asociácie európskych novinárov.

Aktivity sú financované z medzinárodných i miestnych výskumných, vzdelávacích a osvetových grantov. Organizačnú štruktúru tvorí riaditeľ, správna rada a revízor.

Tím SKAMBA

Andrej ŠKOLKAY, PhD.
Výskumný pracovník a koordinátor výskumného tímu.

Prednáša na žurnalistických a mediálnych školách na Slovensku aj v zahraničí. Publikuje o rôznych aspektoch médií, najmä so zameraním na vzťahy médií a politiky. Je autorom knihy Médiá a globalizácia (Škola komunikácie a médiá, Bratislava 2009) a Mediálne právo na Slovensku (Kluwer Law International, Holandsko 2011). V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Školy komunikácie a médií v Bratislave.

+421 940 836 218

askolkay@hotmail.com

Ondrej JURIŠTA
Pracuje v oblasti právnej regulácie médií a ľudských práv

...

+421 9.. ... ...

...@......

Ing. Ľubica ADAMCOVÁ
Realizuje empirické výskumy projektov a organizácie.

...

+421 9.. ... ...

...@......

Veronika Vighová
Realizuje empirické výskumy projektov a organizácie.

...

+421 9.. ... ...

...@......