AKTIVITY: Projekt ANTICORRP

V dňoch 6.-7.02.2015 sa konal v Budapešti workshop výskumnej skupiny projektuWP6.

 

V dňoch 21.- 25. októbra 2014 sa konal v Berlíne konať workshop výskumnej skupiny projektu Anticorrp. Momentálne sa pracuje na prípadových štúdiách a realizujú sa pokusné štúdie ku kvantitatívnej analýze. (CACA a HACA) SKAMBA má vypracované 2 prípadové štúdie, ktoré budú oponované na seminári asi v januári 2015.