About us

Škola komunikácie a médiá, n.o. (SKAMBA) je výskumná nezisková organizácia založená v roku 2008. Jej poslaním je poskytovať vysoko kvalitný hĺbkový výskum v otázkach týkajúcich sa komunikácie a médií, rovnako ako kurzy, semináre a prednášky najmä v súvislosti s šírením výsledkov výskumu.
Zameriava sa najmä na oblasti masmediálnej komunikácie a funkcií a interakcií médií v liberálnej demokracii.

SKAMBA doteraz bola zapojená do dvoch veľkých výskumných projektov FP7 (MEDIADEM, ANTICORRP) a niektorých stredne veľkých medzinárodných vedeckých a vzdelávacích projektov (napr. EMEDUS, NewMedLit, odraďovanie od podvodov v súvislosti s fondmi EÚ prostredníctvom investigatívnej žurnalistiky v EÚ-27, a maďarské mediálne zákony v Európe). SKAMBA má odborníkov, ktorí pracujú pre hlavné médiá na Slovensku. Úzko spolupracuje so Slovenskou sekciou Asociácie európskych novinárov.

Aktivity sú financované z medzinárodných i miestnych výskumných, vzdelávacích a osvetových grantov. Organizačnú štruktúru tvorí riaditeľ, správna rada a revízor.

Náš verejný sľub: Dodávame nové vedecké poznatky a dodržiavame termíny

 


Tím SKAMBA

Andrej ŠKOLKAY, PhD.
Výskumný pracovník a koordinátor výskumného tímu Školy komunikácie a médií. Prednáša na žurnalistických a mediálnych školách na Slovensku aj v zahraničí. Publikuje o rôznych aspektoch médií, najmä so zameraním na vzťahy médií a politiky. Je autorom knihy Médiá a globalizácia (Škola komunikácie a médiá, Bratislava 2009) a Mediálne právo na Slovensku (Kluwer Law International, Holandsko 2011). V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Školy komunikácie a médií v Bratislave.

Tel: +421 940 836 218, +421 2 2032 5879
E-mail: askolkay@hotmail.com

 

Ing. Juraj FILIN
Pôsobí ako vedúci výskumný poradca v oblasti médií. Je dlhoročný aktívny novinár so špecializáciou na ekonomické otázky, medzinárodné vzťahy, vedu a techniku. Pracoval o. i. v Tlačovej agentúre SR, Slovenskom rozhlase a ako editor printových a internetových médií vo vydavateľstvách Ecopress, MF Media a Goodwill Publishing.

Tel: +421 907 789 164
E-mail: jurajfilin@gmail.com

 

kusa

Dr. Dagmar KUSÁ
Od roku 2009 prednáša na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií. Pôsobí ako expertka na výskum občianstva v Európskom observatóriu demokracie (EUDO Citizenship). Predtým pôsobila v Európskej asociácii učiteľov dejepisu EUROCLIO v holandskom Haagu a ako programový manažér v bostonskom Medzinárodnom centre pre historické zmierenie (ICfC), kde je doposiaľ aktívna ako Senior Fellow. Venuje sa témam konfliktov identity, kultúrnej traumy, občianstva a ľudských práv. Od roku 2012 je podpredsedníčkou Helsinského výboru pre ľudské práva.

 

Ondrej JURIŠTA pracuje v oblasti právnej regulácie médií a ľudských práv.

Ing. Ľubica ADAMCOVÁ a Veronika Vighová realizujú empirické výskumy projektov a organizácie.

 


Výročné správy