Our activities

Moderný tlačový zákon?

Andrej Školkay Po dlhom váhaní máme (s účinnosťou od augusta) tzv. zákon o publikáciách, ktorý nahrádza takmer 15 rokov platný tzv. tlačový zákon a zákon o...

Journalism and Populism in Slovakia

Suggested citation: Školkay, Andrej (2022), Journalism and Populism in Slovakia, National DEMOS Project. Work Package 7, Task 7.3, Version 2. 45 pages/ 18, 690 words. National...