New Medlit bol dvojročný projekt (2012-2014), ktorý sa zameral na povzbudenie schopnosti zvládať výzvy, ktoré prinášajú nové informačno-komunikačné technológie a nové sociálne médiá ako sú Facebook, YouTube, Twitter alebo kanály PR komunikácie a zdroje informácií pre profesionálov pracujúcich v oblasti médií a PR.

Projekt sa týmto spôsobom snažil prispieť k zvýšenej kvalite médií a komunikácie v Európe prostredníctvom nácviku, posilnením zručností a výmeny skúseností profesionálov pôsobiacich v tejto oblasti. Výsledky projektu uľahčujú verejnú diskusiu, už spomínanú výmenu skúseností a najlepších komunikačno-informačných praktík a zvykov, s cieľom zhodnotiť úlohu informačno- komunikačných technológií a nových médií.

Projektoví partneri (Malta, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko) sa vzájomne stretávali a vymieňali si svoje znalosti a skúsenosti.

Partnerstvo bolo čiastočne ovplyvnené tým, že dvaja navrhovaní partneri neboli schválení. resp. nedostali grant. Napriek tomu sme sa rozhodli realizovať hlavné ciele, ako sme mali naplánované. V rámci partnerstva sme zrealizovali úvodný seminár na Malte, a pracovné semináre otvorené pre odbornú verejnosť v Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Okrem prvého koordinačného seminára všetky ostatné seminára mali rozsiahly a podrobný odborný program, spojený s verejnou prezentáciou odborných prednášok vo forme Powerpoint. Vybrané prednášky sme umiestnili na voľne dostupnú platformu slideshare net, ako aj do oficiálnej európskej databázy.
Ide o tieto prezentácie v angličtine: Social Media for Journalists, Broadcasting YouTube Videos – Challenges and Opportunities, New Media Ethics, Immersive journalism, The End of Freedom on the Internet, Libel and Defamation Online: Any Escape from Responsibility?, Terrorism: How to report?, The Sarafovo Bomb Attack, Investigative journalism in the age of internet, Investigative Journalism and Bloggs, Curator journalism, Online Corporate Investigation: Aspects and Application, Wikileaks and Snowden: How to deal with classified Information?,  How Journalists in the UK, Sweden and Finland reported the Wikileaks case and what impacts journalists thought the whole case had on journalism? Tieto boli videné v priemere 60 x každá http://www.slideshare.net/School_of_Communication_and_Media
Okrem toho rumunský partner pripravil DVD Video Kit Presentation s najzaujímavejšími prípadmi porušenia etiky s využitím nových médií.
V rámci našej účasti sme dosiahli 15 vyslaní našich študentov, alebo zamestnancov, resp. cieľových skupín namiesto plánovaných 12.

Výstupy sú dostupné napríklad na http://www.slideshare.net/School_of_Communication_and_Media

informačný leták

FOPSIM/ Malta:
article for press
New Media Literacy for Media Professionals (verzjoni bil-malti)
outside bochure
inside brochure

Informácie zo slovenských internetových portálov:
JeToTak.sk: http://www.jetotak.sk/slovensko/newmedlit

The two-year project (August 2012-July 2014) aimed to explore and promote challenges of the ICT and new media as channels and sources of information and analysis for media and communication professional and thus to contribute to improved quality of media and communication in Europe.

The project fostered digital skills development, facilitate discussion, exchange of experience, best practices with the aim to evaluate the role of ICT and the new media and use the enormous opportunities they offer.

The emphasis of the project activities was put on the training of media professionals which should widen their capabilities to react adequately to the everyday challenges of the new media environment.

The partnership was partially influenced by the decision not to award grant to two applicants to partnership. Nevertheless, we have managed to reach the main goals as planned. We have organised a kick-off workshop at Malta, and public seminars in Rumania, Bulgaria and Slovakia. Selected PPT have been uploaded on slideshare.net, as well as into official database. These presenations  are following one:ocial Media for Journalists, Broadcasting YouTube Videos – Challenges and Opportunities, New Media Ethics, Immersive journalism, The End of Freedom on the Internet, Libel and Defamation Online: Any Escape from Responsibility?, Terrorism: How to report?, The Sarafovo Bomb Attack, Investigative journalism in the age of internet, Investigative Journalism and Bloggs, Curator journalism, Online Corporate Investigation: Aspects and Application, Wikileaks and Snowden: How to deal with classified Information?,  How Journalists in the UK, Sweden and Finland reported the Wikileaks case and what impacts journalists thought the whole case had on journalism? These have been viewed 60 times arch : http://www.slideshare.net/School_of_Communication_and_Media In addition, VIDOVEST has produced DVD on ethics in media.

We have made 15 travels instead of planned 12.

program

letter

brochure

FOPSIM/ Malta:

article for press

New Media Literacy for Media Professionals (verzjoni bil-malti)

outside bochure

inside brochure

Information about project from slovak webpages

JeToTak.sk: JeToTak.sk: http://www.jetotak.sk/slovensko/newmedlit