Liberálni fundamentalisti a náboženské karikatúry Liberal Fundamentalists and Religious Cartoons

Integrita a dôvera v rámci EUIntegrity and Trust in the EU
27. November 2014
Konferencia o audiovizuálnych službách v Bruseli, 5.2.2015The Future of AVMS in Europe Event
9. February 2015