MEDIA EDUCATION SUMMIT 2013MEDIA EDUCATION SUMMIT 2013
24. September 2013
Ako sa majú morálne správať médiá, ak sú podľa učebnicovej definície hodnotovo neutrálne a Rada RTVS je len bezmocný apelátor na morálku? Conference on Media, Culture and Regulation
30. September 2013