Archív kategórie:Kategória: Naše mesto

Naše mesto 2016

Opäť sme sa zapojili do celoslovenskej akcie Naše mesto.

Naše mesto 2015

Škola komunikácie a médií, n.o. v piatok 12.6.2015 zorganizovala v rámci projektu Naše mesto úpravu námestia pred  ZŠ Černyševského v Bratislave. Brigádnici vyplnili a zarovnali dilatačné špáry na námestí, ktoré pôsobili neesteticky a predstavovali prekážky pre deti, ale aj pre mamičky s kočíkmi,  cyklistov a chodcov.  Predtým odstránili uvoľnený cementový poter a niekoľko výčnelkov. Betón sponzorsky

Naše mesto 2014

Škola komunikácie a médii, n.o koordinovala dve aktivity v rámci podujatia Naše mesto. Dňa 13.06.2014 za pomoci dvoch brigádnikov z firiem Johnson Controls a dvoch brigádnikov z AT&T Global Network Services Slovakia ako aj občianskeho aktivistu p. Romana Šabíka, v rámci tretej fázy (vždy iniciovanej miestnymi obyvateľmi) čiastočnej rekultivácie Šrobárovho námestia v Petržalke boli zarovnané